Roundtable discussion I: Is Painting Still Alive?

Roundtable discussion I: Is Painting Still Alive?

Participants: A. Borovsky, I. Chechot, E. Figurina, M. Kagan, L. Karazanova, A. Khlobistin, A. Klukanov, N. Kononikhin, O. Kudriavtseva, E. Kuznetsov, T. Milyukova, T. Novikov, O. Shikhireva, E. and B. Sokolovs, O. Tobreluts, O. Turkina and others