Operation Ы

Operation Ы in terms of Autumnal Photo-Marathon’2000.

A. Chezhin, E. Mokhorev, V. Potapov, N. Shalyakin, A. Usov