Matrosskaya tishina (Sailors’ silence)

Mit’ki, exhibition and album presentation Matrosskaya tishina (Sailors’ silence).

V. Golubev, D. Shagin, V. Shinkarev, V. Tikhomirov, V. Yashke and others